อาหารมุสลิม
วัฒนธรรมอาหาร

อาหารมุสลิม รูปแบบอาหารหลากประเภทในวิถีทางของผู้ที่นับถือในศาสนาอิสลาม

อาหารมุสลิม วัฒนธรรมของการปรุงอาหารที่ถูกต้องไปตามหลักการของคำสอนทางศาสนาอิสลาม ซึ่งชาวมุสลิมได้ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดสืบต่อกันมานาน

อาหารมุสลิม

อาหารมุสลิม คืออาหารหลากหลายประเภท ที่จะต้องได้รับ การปรุงแต่งโดย ผู้ที่นับถือ ศาสนาอิสลาม อย่างแท้จริงเท่านั้น ซึ่งในขั้นตอน และกรรมวิธี ในการปรุงนั้น อาหารมุสลิมภาคใต้ ก็จะต้องเป็นไป ตามวิถีทาง แห่งบทบัญญัติที่ถูกต้อง ของศาสนาอิสลาม อีกเช่นเดียวกัน

ซึ่งจะมีความผิดเพี้ยน ไปจากหลักการ ไม่ได้เลยแม้แต่น้อย เคล็ดลับน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร โดยจะเป็นการ เน้นหนักในเรื่องของ ความสะอาด ทั้งใน วัตถุดิบส่วนผสม และกรรมวิธีขั้นตอน ในการปรุงเป็นประเด็น ของปัจจัยสำคัญสูงสุด

โดยหลักการของ อาหารมุสลิม หมายถึง วิถีทางของมุสลิมนั้น จะอนุญาตให้ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถรับประทานอาหาร ที่สะอาด และมีคุณค่า ไม่มีเหตุหรือปัจจัย ที่จะส่อว่า มีเชื้อโรคที่ ไม่พึงประสงค์เท่านั้น ซึ่งก็จะก่อให้เกิด เป็นประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

โดยเฉพาะอาหารใน ร้านอาหารมุสลิม ประเภทที่เป็นเนื้อสัตว์ สัตว์แต่ละชนิด ที่ถูกนำเอามา ทำเป็นอาหารจะต้อง ได้รับการเชือดโดยผู้ที่นับถือ ศาสนาอิสลามเท่านั้น และจะต้องมี การสวดกล่าวถึงนาม ของพระผู้เป็นเจ้า ในขั้นตอนของ การลงมืออีกด้วย

โดยวิธีการเชือดสัตว์ ให้ถูกต้องตาม หลักการทางศาสนานั้น จะต้องกระทำโดยการ ใช้ของมีคม ตัดเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ตรง บริเวณของลำคอ วัฒนธรรมอาหาร โดยจะต้องให้สัตว์ตัวนั้น เสียชีวิตโดยเร็วที่สุด อย่างไม่มีความเจ็บปวดทรมาน

อีกทั้งอาหารของ ร้านอาหารมุสลิมใกล้ฉัน ในแต่ละรายการ ของชาวมุสลิม ก็จะต้องไม่มี สิ่งต้องห้ามที่ ขัดกับหลักการ ทางศาสนาอย่างเช่น เนื้อหมู หรือผลิตภัณฑ์ ในส่วนต่างๆ ที่มีส่วนผสม ของเนื้อหมูโดยเด็ดขาด และยังรวมไปจนถึง เลือดของสัตว์ทุกชนิด @UFA-X10

Artist Em