วัฒนธรรมของอาหารจีน
วัฒนธรรมอาหาร

วัฒนธรรมของอาหารจีน เรื่องราวที่เป็นความเป็นมาของรากเหง้า ที่เกี่ยวข้องกันกับวัฒนธรรมอาหาร ของชาวชนชาติจีน

วัฒนธรรมของอาหารจีน ก็คือประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของ วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ของชนชาติที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่มากที่สุด แห่งหนึ่งของโลก

วัฒนธรรมของอาหารจีน

วัฒนธรรมของอาหารจีน สำหรับในเรื่องของ ขั้นตอนที่เป็น กรรมวิธีใน การปรุงอาหารซึ่งเป็น เคล็ดลับน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร ที่มีรากเหง้า มาจากวัฒนธรรม อันดังเดิมของชาวจีน ซึ่งก็เป็นเรื่องราว ที่เกี่ยวกับอาหาร ทั้งของชาวจีน บนแผ่นดินใหญ่ ชาวจีนที่อาศัยอยู่ บนเกาะไต้หวัน และชาวจีนที่อาศัยอยู่ บนเกาะฮ่องกง

ก็มักที่จะมี ความแตกต่างกัน ออกไปในรูปแบบ วัฒนธรรมอาหาร ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับ ลักษณะของภูมิภาค ที่ชาวจีนแต่ละกลุ่ม นั้นอาศัยอยู่ โดยก็เป็นที่ยอมรับ กันโดยทั่วไปว่า มันจะเป็นประเภท ของอาหารที่มี ความหลากหลายแฝง อยู่เป็นอย่างมาก

โดยในเรื่องของ วัฒนธรรมจีน ในการรับประทานอาหาร ของชนชาติจีน โดยทั่วไปนั้น ก็มักที่จะนิยม นำเอาวัตถุดิบ ที่เป็นประเภทของผัก และธัญพืช ประเภทต่างๆ มาปรุงเป็นเมนูอาหาร เพื่อที่จะใช้ รับประทานกัน ภายในครอบครัว ซึ่งก็สามารถ ที่จะพบเห็นกัน ได้โดยทั่วไป

ซึ่งเมนูอาหารเหล่านั้น ก็จะมีความแตกต่างของ วัฒนธรรมอาหารจีนในไทย กันไปอย่างสิ้นเชิง กับเมนูอาหาร ที่ได้ถูกปรุงขึ้น เพื่อรับประทาน กันภายในราชสำนัก ของประเทศจีน เพราะอาหารเหล่านั้น ก็มักจะนิยม นำเอาวัตถุดิบ ในประเภทของ เนื้อสัตว์นานาชนิด มาปรุงรับประทาน

และวิธีการรับประทาน อาหารจีน 8 มณฑล ของพี่น้องชาวจีน ก็จะนิยมใช้อุปกรณ์ ที่เรียกว่า ” ตะเกียบ ” มาเป็นเครื่องมือส่วนบุคคล ในการใช้รับประทานอาหาร และก็มีเครื่องครัว สำหรับการใช้ ปรุงอาหารอีก มากมายหลากหลายประเภท ซึ่งถ้าหากจะพูด ก็คงไม่จบ

สำหรับวัฒนธรรม และขั้นตอนการปรุง เมนูอาหารจีน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ปรุง ก็มักที่จะปรุงอาหาร ด้วยไฟที่แรง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ อาหารแต่ละเมนู มีอุณหภูมิความร้อนสูง เพื่อที่จะสามารถ ต่อสู้กับลักษณะของ ภูมิอากาศที่หนาวเย็น ในประเทศจีนได้นั่นเอง

Artist Em